آزمایشگاه تست آلودگی آب روی تلفن همراه/تعیین میزان سم با رنگ سنجی

  • 1398/04/21
  • 01:59
آزمایشگاه تست آلودگی آب روی تلفن همراه/تعیین میزان سم با رنگ سنجی

محققان کشور موفق به طراحی نرم افزاری شدند که می تواند آلودگی های آب، میزان فلزات سنگین و سم را به کمک رنگ نشان دهد.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار